Вітаю на моєму блозі!

Рідна мова

Готуємось до ДПА
(Пограйте навчаючись)
Попрацюйте з фрозеологізмами!
А чи знаєте ви частини мови?
Правопис особових закінчень дієслів:
1. Розгляньте таблицю.


2. Передивіться уважно відео.

09.02. Дайте відповіді на поставлені запитання.08.02. Продовжуємо вивчати числівник.

Передивіться відеоурок О. Авраменка
Виконайте вправу 229 на с.118 (Виконане завдання запишіть в робочий зошит)
Також працюємо в зошиті з ДПА: контрольна робота № 1 І варіант.Вивчаємо числівник.
Діти! Для кращого оволодіння знаннями по темі  "Числівник" передивіться відео та телеурок.2. Виконайте вправи 155 (усно), 156, 159 (письмово)


Повторюємо пройдений матеріал по темі "Речення":

1. Дивимося уважно відео.


 
 

2. Опрацьовуємо схеми і таблиці

3. Повторюємо правила в підручнику на с.с.28-39

4. Виконуємо завдання в  зошит для додаткових занять з української мови.

4. Відповідаємо на запитання тесту.


Міжнаро́дний ко́нкурс знавці́в украї́нської мо́ви і́мені Петра́ Я́цика — конкурс, який має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури й традицій українського народу.

За ухвалою Ліги українських меценатів, конкурсу надано ім'я Петра Яцика, а його дочка Надія стала почесним головою конкурсу.

За останні роки кількість учасників конкурсу сягала 5 млн людей з-понад 20 країн світу.

Починаємо готуватися до конкурсу ім. П. Яцика

1. Спиши поданий текст.

Українець, який відмовився бути бідним

   Блискуча, абсолютно неймовірна життєва кар’єра: селянський син з України став на канадській землі мільйонером, сягнув неймовірних вершин успіху та благополуччя, здолавши чимало складних для нього обставин. Адже судилося йому в двадцять сім років починати в чужому краю своє життя заново, як кажуть, з чистої сторінки. І не мав він тоді нічого, крім власних, звичних до праці рук та світлої голови.
   Ім’я цієї людини – Петро Яцик. Небайдужість, мабуть, була однією з головних рис його характеру. Він був українцем, який усвідомлював усе: болі, і тривоги, і проблеми свого народу. Петро Яцик – це філософ-самоук, співрозмовники, спілкуючись з ним, починали вірити в себе.
   Справою свого життя він уважав допомогу щиру Україні, пояснював необхідність ґрунтовної освіти, вчив не жити у світі ілюзій, а самокритично дивитися на себе і працювати без упину. Колишній хлопець із українського села  виріс у Канаді до рівня видатного громадського діяча, мецената, який виразно бачить національні пріоритети та безкомпромісно відстоює їх. «Убогий духом не може бути багатим, незважаючи на те, скільки грошей він має», – любив повторювати Петро Яцик.
2. Перепиши, уставляючи пропущені букви. Розкрий дужки. Заверши текст трьома-чотирма реченнями.  Добери до тексту заголовок.
Трави й буряни (по)сохли і від першого ж дотику ледь (не) ро…сипаю…ся на порох. Здає…ся, все ж…ве шукає порятунку від спеки і (не)знаходить.
І ось …
3. Запиши слова за алфавітом, постав наголос.
Праворуч, трамвай, гектар, кілометр, до побачення, телеграма, ввечері, будь ласка. 
4. З’єднай частини так, щоб утворилися прислів’я. Утворені прислівя запиши.
Добре слово говориться не язиком...
Наука в ліс не веде...
Вовк старіє...
Золото й срібло не старіють...
...але не добріє.
... батько й мати ціни не мають.
... а душею і серцем.
... а з лісу виводить.

5. Заміни подані словосполучення сполученням прикметника й іменника.

         Пісня солов’я - …, кора дуба - …, хліб із жита - …, книга з бібліотеки.
6.. Описати свою улюблену пору року.                                               

7. Підібрати дієслова з переносним значенням до слів:

зима, струмок, сонце, небо.                                                        

8. Поставити іменники в орудному відмінку однини.

  Стіна, земля, груша, межа, лілія, троянда, любов, доля, господиня, радість.                                                    
9. Вставити пропущені букви, поставити наголос.

    Пр…зидент , ол…нь, буз…на, ц…глина, кр…сляр, л…дачий, мізин…ць, гр….бок, д…сятий, в…падковий, д…ревце, гард…роб, с…лянин, гв…нтівка, ап…тит, б…тон, в…лос…пед, гор…зонт, д…ректор, кор…дор.
                                                      
10.Розберіть слова за будовою, запишіть до них споріднені.
Річечка - , батьки - .

11.За допомогою префіксів і суфіксів утворіть нові слова від поданих. Берег, колосся, віра, рік, ліс.

12.До кожного з поданих слів доберіть спільнокореневий іменник, прикметник, і дієслово. Запиши їх.
Зима - . Дружба - . Мороз - .
13. Якому фразеологізму відповідає синонім?  (вказати стрілочками)
Байдики бити                                              Втекти
Накивати п’ятами                                     Червоніти 
Дрижаків упіймати                                    Забути
Пекти раків                                                 Неуважний
Тримати язик за зубами                             Зрозуміти
Робити з мухи слона                                   Глухий
 Ведмідь на вухо наступив                         Перебільшувати
Знайти спільну мову                                   Мовчати
Гави ловити                                                 Тремтіти
Вилетіло з голови                                        Ледарювати

Цікаві запитання

 1.Які з літер українського алфавіту завжди позначають 2 звуки? 

Х

Щ

Ї

Ь

Ю

Я

Є
Обязательный вопрос
2. Скільки букв в українському алфавіті? 

32
34
35
33
3. Який знак є літерою українського алфавіту? 

апостороф
тире
знак м'якшення
лапки
4. Які слова записані з помилкою? 

св'ято

тьмяний

морквяний

духм'яний
Обязательный вопрос
5. Які слова записані правильно? 

ґава

ґуля

ґрунт

ґніздо

гарний
Обязательный вопрос
6. З якої групи слів можна скласти ім'я? 

ваіикс
наяідй
пеор
марчка
7. Прочитай ланцюжок слів, козак-акула-лампа- папір-.....- жайворонок. Яке слово можна записати замість крапок? 

корабель
чайка
іржа
метал
стріла
8. Яке з дерев не є симвлом України, але є символом українського міста? 

тополя
верба
каштан
дуб
9. У якому зі слів зі зміною наголосу змінюється його значення ? 

помилка
мила
лупа
10. Який птах є транспортним засобом? 

лелека
чайка
ворона
жайворонок


04.02. 2016р. Опрацюйте матеріал презентації "Змюнювання іменників за відмінками". Зверніться до підручника і вивчіть правила на с. 134, 135, 136.


Для кращого запам'товування послухайте вірш "Відмінки іменників" та опрацюйте тренінг-п'ятихвилинку "Частини мови. Іменник".
Дайте відповіді на запитання нижче.


1. Опрацюйте матеріал презентації "Число іменників", зверніться до підручника і вивчіть правило на с.131. 2. Виконайте вправу 317 та 320. (Запишіть вправи на аркуші в одну лінію, там де виконували впр.306)
3. Дайте відповіді на запитання.

Опрацюйте матеріал презентації "Іменник", зверніться до підручника і вивчіть правила на с. 120, 121, 128. Виконайте вправу 306 на с. 128 (запишіть вправу на окремих аркушах в одну лінію).

Дайте відповіді на запитання!

Мої учні!

Передивіться "живу"презентацію. Повторіть вивчений матеріал про іменник у 2 класі, виконайте запропоновані в ній завдання.  Придумайте по 10 іменників, які відповідають на питання що? та хто?. повторіть правило на с 117 підручника.

Завдання для І етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика (3 клас)

1.  Спиши. Встав пропущені букви. Добери заголовок.
Який урочистий сто...ть ліс в осінн...му вбра...і. Дрімают... д...рева під лагідним теплим промінням. Клен ніжно ш...поче жовтим листям. (У) пишні шати вбралися вел...тні дуби.
2.  Заміни прикметники у поданих словосполученнях протилежними за значеннями.
Сонячний день – . . .  день, легка задача – . . .  задача, ледачий хлопчик – . . .  хлопчик, веселий танок – . . .  танок, холодний ранок – . . .  ранок, зоряна ніч – . . .  ніч.
3. Випиши слова, у яких:
а) звуків і букв однаково;
б) звуків менше, ніж букв;
в) звуків більше, ніж букв.
Радіо, праця, рідня, дзюркіт, авіалінія, алюміній, дощ, жолудь, емальований, цятка, об’їзд, сім’я, розбуджений, електродзвоник, троє, ячмінь, льон, ідея, обсаджувати.
4.  Запиши слова за алфавітом, постав наголос.
     Секунда, директор, коридор, апельсин, комбайн, дециметр, криниця, банкір.
5. Заміни вислови одним словом і запиши. Склади й запиши речення з одним із висловів.


Пекти раки –
Повісити носа –
Бити байдики  –
Накивати пятами –


6.       Запиши свою домашню адресу, а потім прізвище, ім’я, по батькові матері або батька.
Немає коментарів:

Дописати коментар