Вітаю на моєму блозі!

середа, 27 травня 2020 р.

Математика

Тема. Знайомимось із нерівностями зі змінною. Дізнаємося про спосіб множення і ділення на 25
1. Розглянь кожний стовпчик. Прочитай записи. Як їх називають? Доведи свою думку. 
Прочитай, подумай.


2. Розглянь кожну нерівність зі змінною. Із поданих чисел вибери ті, що є її розв’язками.3. Розв’яжи задачу. Зміни умову задачі так, щоб продуктивність спільної 
роботи треба було знаходити дією додавання.
4. Знайди значення виразів. Пригадай способи множення і ділення на 5, 50.


5. Поміркуй, як помножити на 25? Як поділити на 25? Розглянь правила.

6. Виконай обчислення.


1 коментар: